Zpět

Hallo - Košice


1875 m, 1,1 kW

Článek z časopisu Československý Radiosvět, číslo 5 ročník I.

Dne 17. dubna byl zahájen pravidelný rozhlas z vysílací stanice v Haniskách na nemalou radost "malých" krystalářů. Ale hned přišlo zklamání! Zatímco stanice znemožňuje příjem ciziny pro harmonické, kterých jest v pásmu broadcastingu 4, nestačí pro příjem z krystalu pro malou energii.
Poslech ciziny jest znemožněn až na Vídeň, která náhodou padla mimo harmonické. Stuggart zmizne pod pátou, Praha pod čtvrtou, Langenberg pod třetí. Druhá všelijak kolísá a ruší nejmíň, kdežto se dá "Allconcertem" již odladiti. Vlastní vlna stanice značně kolísá, tím ovšem i harmonické.

Stanice, vybudovaná společností "Telefunken" před 1 1/2 rokem, není vůbec určena pro telefonii. Také vybudovatelé protestovali proti jejímu užití k tomuto účelu - ale, jak je viděti, marně.

Anténa je tvaru T, 100 m vysoká (ef. výška jest 92 m), její vlastní vlna (1225 m) jest příliš blízko vlny vysílací, čímž si vysvětluji přesné a silné vyjádření až sedmé harmonické vlny.

Uzemnění jest vlastně uzemněná protiváha o šesti drátech taponovaných z variometru pro stejnoměrné rozložení energie po celé zemi. Odpor radiofrekvenční v celém okruhu vysílacím obnáší 5,1 Ohm. Uzemnění jest velmi dobré, vždyť celá stanice jest vybudována na bažině, strojovna jest jeden a půl metru pod hladinou spodní vody.
Maximalinput stanice jest 7 kW. Jest to lampový oscilátor několikastupňový, napájený rtuťovou lampou usměrněným proudem o 500 per. z generátoru. Cedící okruh je nedostatečný, čehož následek jest stálé hučící pozadí.

Programy jsou pod všecku kritiku, ale to jsou začátky a ostatně to ani nemůže být lepší při tak hrozné modulaci jakou stanice má. Košičtí amatéři - a je to zajímavé - právě ti kteří stanici žádali, nechápou, proč se muselo začíti s pravidelným vysíláním z této stanice, má-li býti do čtyř měsíců vystavěna stanice nová, dodaná spol. Marconiho. Má to býti zase písek, který se nám amatérům hází do očí?
Ačkoliv je stanice nedostatečná a programy jen tak-tak, nechceme urychliti výstavbu nové stanice. Teď při dlouhé vlně se tu a tam přece něco slušného chytne, přijde-li nová stanice na 300 metrech, bude po všem.
Výmluvy na krystaláře jsou hrozně plané, v Košicích prostě nejsou a ti, kteří vznikli, nadávají nejvíce, neboť hukot provázející hudbu i mluvu se přece nemůže líbiti nikomu.
Že zahájení vysílání vzbudilo velký rozruch, jest zřejmé, i dřímající radioklub v Košicích se dal čile do práce a ŠRK-2 se stala hledanou knihou i mezi obyvatelstvem maďarským.
A přece novou stanicí nezískal nikdo nic. Lampáři sedí nečinně do 10. hodin než Košice zmlknou a krystaláři staví lampové stanice. O košický rozhlas nestojí zatím nikdo.

EC4KB

Zpět