Zpět

Tabulka kmitočtů a kanálů různých pásemNěkolik vět na úvod
O následujících tabulkách jsem dlouho přemýšlel. Je otázka, zda má vůbec smysl dávat dohromady něco takového, když je obdobných informací plný internet. Impulsem nakonec byl dotaz známého. Při hledání tabulek následujících kmitočtů na internetu jsem zjistil, že jsou jednak porůznu rozházené na různých serverech, často v příliš složité a pro laika nesrozumitelné podobě, mnoho let neaktualizované a zastaralé, nebo v graficky překombinované podobě, nevhodné k vytištění. A tak nezbylo než je zpracovat podle svého, s důrazem na běžné kmitočty vhodné k poslechu i pro laiky.
Vysvětlivky:

Pásma v režimu všeobecného oprávnění

Jsou to kmitočtová pásma, kde je umožněno vysílat a komunikovat každému kdo si pořídí příslušnou radiostanici - až na výjimky nebo omezení stanovené v daném VO nebo jinými předpisy.

Prvním velmi známým pásmem je CB:

Občanské radiostanice

Vztahuje se na ně nyní platné Všeobecné oprávnění VO-R/7/11.2016/12. Vychází z nového celoevropského doporučení CEPT. Proti předchozímu VO zavádí několik novinek, tou nejdůležitější je opětovné povolení modulace AM a SSB na kanálech 1 - 40. Jsou povoleny směrové antény s vertikální polarizací, používání horizontálně polarizovaných směrových antém je zakázáno. Stejně je zakázáno používání přídavných zesilovačů, utajovačů řeči a tzv. převaděčů známých z amatérských pásem. Kanál č. 9 je vyhrazen pro nouzovou komunikaci a žádná jiná na něm nesmí probíhat, ostatní využití kanálů mají jen formu doporučení a nejsou závazné.Číslo kanálu Kmitočet MHz Modulace Poznámka
1 26,965 NFM,AM,SSB Volací (doporučeno)
2 26,975 NFM,AM,SSB
3 26,985 NFM,AM,SSB
4 27,005 NFM,AM,SSB
5 27,015 NFM,AM,SSB
6 27,025 NFM,AM,SSB
7 27,035 NFM,AM,SSB
8 27,055 NFM,AM,SSB
9 27,065 NFM,AM,SSB Nouzový (vyhrazeno)
10 27,075 NFM,AM,SSB Silniční doprava (doporučeno)
11 27,085 NFM,AM,SSB
12 27,105 NFM,AM,SSB
13 27,115 NFM,AM,SSB
14 27,125 NFM,AM,SSB
15 27,135 NFM,AM,SSB
16 27,155 NFM,AM,SSB
17 27,165 NFM,AM,SSB
18 27,175 NFM,AM,SSB Opakovače, záznamníky (doporučeno)
19 27,185 NFM,AM,SSB Doprava (dopor.), jednokanálové stanice
20 27,205 NFM,AM,SSB
21 27,215 NFM,AM,SSB
22 27,225 NFM,AM,SSB
23 27,255 NFM,AM,SSB Opakovače, záznamníky (doporučeno)
24 27,235 NFM,AM,SSB paket radio (doporučeno)
25 27,245 NFM,AM,SSB paket radio (doporučeno)
26 27,265 NFM,AM,SSB
27 27,275 NFM,AM,SSB
28 27,285 NFM,AM,SSB
29 27,295 NFM,AM,SSB
30 27,305 NFM,AM,SSB
31 27,315 NFM,AM,SSB
32 27,325 NFM,AM,SSB
33 27,335 NFM,AM,SSB
34 27,345 NFM,AM,SSB
35 27,355 NFM,AM,SSB
36 27,365 NFM,AM,SSB
37 27,375 NFM,AM,SSB
38 27,385 NFM,AM,SSB
39 27,395 NFM,AM,SSB
40 27,405 NFM,AM,SSB
41 26,565 NFM
42 26,575 NFM
43 26,585 NFM
44 26,595 NFM
45 26,605 NFM
46 26,615 NFM
47 26,625 NFM
48 26,635 NFM
49 26,645 NFM
50 26,655 NFM
51 26,665 NFM
52 26,675 NFM paket radio (doporučeno)
53 26,685 NFM paket radio (doporučeno)
54 26,695 NFM
55 26,705 NFM
56 26,715 NFM
57 26,725 NFM
58 26,735 NFM
59 26,745 NFM
60 26,755 NFM
61 26,765 NFM
62 26,775 NFM
63 26,785 NFM
64 26,795 NFM
65 26,805 NFM
66 26,815 NFM
67 26,825 NFM
68 26,835 NFM
69 26,845 NFM
70 26,855 NFM
71 26,865 NFM
72 26,875 NFM
73 26,885 NFM
74 26,895 NFM
75 26,905 NFM
76 26,915 NFM paket radio (doporučeno)
77 26,925 NFM paket radio (doporučeno)
78 26,935 NFM
79 26,945 NFM
80 26,955 NFM selektivní volby (doporučeno)

Kromě stanic vyhovujících aktuálně platnému Všeobecnému oprávnění a uvedené tabulce se můžeme setkat se staršími typy radiostanic. Předpisy pro občanské radiostanice procházely od šedesátých let minulého století po současnost postupným vývojem a pozůstatky starších norem můžeme vysledovat i v dnešních předpisech.
Předchozí Všeobecné oprávnění platné do poloviny roku 2012 už povolovalo 80 kanálů podle výše uvedené tabulky, ale pouze s modulací NFM. Tomu odpovídá většina dodnes prodávaných stanic a nedávno povolené modulace AM a SSB jsem zatím ještě u nás neslyšel. Stanice vyrobené podle těchto předpisů lze provozovat nejen u nás, ale i v Německu, kde platila shodná norma.
Starší tzv. "Generální povolení" z poloviny devadesátých let znalo pouze 40 kanálů s modulací NFM, s dočasným povolením modulace AM na kanálech 4-15. V první polovině devadesátých let se ještě CB stanice povolovaly individuálně, také se 40 kanály NFM a 12 kanály AM. Z této doby se lze setkat se dvěma druhy stanic. První mají pouze 40 kanálů NFM a většinou mají na nálepce se schválením kód "CEPT". Takové stanice jsou nejlepší pro cesty do zahraničí, protože je lze používat prakticky ve všech evropských a mnoha mimoevropských zemích, které k normě "CEPT" dříve přistoupily. Další stanice, převážně prodávané v Německu, mají také možnost AM modulace na kanálech 4 - 15 s výkonem sníženým na 1W.
Tyto AM kanály, stejně jako nestejnoměrný rastr kmitočtů mezi kanály 1 až 23 jsou pozůstatky starých předpisů ze šedesátých a sedmdesátých let. Nejstarší CB radiostanice totiž ještě nepouživaly kmitočtovou syntézu, místo toho byly řízeny krystaly, zpravidla dvěma pro každý kanál - "přijímací" a "vysílací". První CB norma tak umožňovala vysílat na dnešních kanálech 4 - 15. Plně osazená CB stanice tak měla 22 krystalů, což ji notně prodražilo. Rozšíření kmitočtové syntézy umožnilo přidat na 23 a později 40 kanálů.
Co je důležité - všechny výše zmíněné stanice plní základní technické požadavky současné normy a lze je tak dnes používat.

Dále se můžeme setkat se stanicemi tzv. "rozšířenými". To znamená, že jsou v nich naprogramovaná další pásma. Klasické pásmo s kanály 1 až 40 se potom označuje zpravidla jako "C", pásmo přibližně odpovídající kanálům 41 až 80 jako pásmo "B".Při rozšíření na 120 kanálů umí taková stanice zpravidla pásma B,C,D. Při rozšíření na 200 kanálů pásma A,B,C,D,E, což odpovídá následující tabulce. Při 240 kanálech potom přibyde ještě pásmo F, které už v tabulce není.

Číslo kanáluPásmo "A"Pásmo"B"Pásmo"C"Pásmo"D"Pásmo"E"
1 26,065 26,515 27,965 27,415 27,865
2 26,075 26,525 27,975 27.425 27,875
3 26,085 26,535 27,985 27,435 27,885
4 26,105 26,555 27,005 27,455 27,905
5 26,115 26,565 27,015 27,465 27,915
6 26,125 26,575 27,025 27,475 27,925
7 26,135 26,585 27,035 27,485 27,935
8 26,155 26,605 27,055 27,505 27,955
9 26,165 26,615 27,065 27,515 27,965
10 26,175 26,625 27,075 27,525 27,975
11 26,185 26,635 27,085 27,535 27,985
12 26,205 26,655 27,105 27,555 28,005
13 26,215 26,665 27,115 27,565 28,015
14 26,225 26,675 27,125 27,575 28,025
15 26,235 26,685 27,135 27,585 28,035
16 26,255 26,705 27,155 27,605 28,055
17 26,265 26,715 27,165 27,615 28,065
18 26,275 26,725 27,175 27,625 28,075
19 26,285 26,735 27,185 27,635 28,085
20 26,305 26,755 27,205 27,655 28,105
21 26,315 26,765 27,215 27,665 28,115
22 26,325 26,775 27,225 27,675 28,125
23 26,355 26,805 27,255 27,705 28,155
24 26,335 26,785 27,235 27,685 28,135
25 26,345 26,795 27,245 27,695 28,145
26 26,365 26,815 27,265 27,715 28,165
27 26,375 26,825 27,275 27,725 28,175
28 26,385 26,835 27,285 27,735 28,185
29 26,395 26,845 27,295 27,745 28,195
30 26,405 26,855 27,305 27,755 28,205
31 26,415 26,865 27,315 27,765 28,215
32 26,425 26,875 27,325 27,775 28,225
33 26,435 26,885 27,335 27,785 28,235
34 26,445 26,895 27,345 27,795 28,245
35 26,455 26,905 27,355 27,805 28,255
36 26,465 26,915 27,365 27,815 28,265
37 26,475 26,925 27,375 27,825 28,275
38 26,485 26,935 27,385 27,835 28,285
39 26,495 26,945 27,395 27,845 28,295
40 26,505 26,955 27,405 27,855 28,305

Co je důležité vědět?

Mimo pásma "B" je provoz v těchto rozšířených pásmech ilegální a může být postižen!

Jak je zřejmé, čtyřicetikanálové pásmo obsahuje vynechané kanály a navíc kanály 23, 24 a 25 mají prohozené kmitočty. Ostatní pásma tyto anomálie kopírují, tedy celé čtyřicetikanálové pásmo je posunuto kmitočtově dolů nebo nahoru, aby navazovalo na předchozí. Pásmo B sice přibližně odpovídá kanálům 41 až 80, ale tyto kanály anomálie z kanálů 1 až 40 nekopírují! To znamená, že kanálu 41 odpovídá až kanál B5 a kanály B1 až B4 jsou tabu. Na druhou stranu díky vynechaným kanálům se s "rozšířenou" stanicí nedostaneme na kanály 44,49,54,59 a kanály 63,64 a 65 jsou přehozené, odpovídají kanálům B24, B25 a B23.
Pásmem D si uživatel zpravidla nijak nepomůže, při zlepšeném šíření je plné silných signálů ze zahraničí, navíc s SSB modulací. Pásmo E od kanálu E12 výše spadá do amatérského pásma 28 MHz, kde CB provoz nemá opravdu co dělat a takový uživatel se může snadno dočkat stížnosti na ČTU. To samé platí o pásmu F. Rovněž pásmo A je přiděleno jiným uživatelům.
Určitý smysl proto má pouze rozšíření na 120 kanálů, aby i starší stanice s uvedenou výhradou obsáhla kanály 41 až 80. Další rozšíření je většinou nesmyslné, kromě rizika postihu ještě přináší problémy technického rázu - obvody stanice nejsou zpravidla na tak široké přeladění konstruované, klesá výkon i citlivost přijímače, další problémy můžou být i s vyladěním antény, která tak velké přeladění nezvládne. Mnohé stanice například také po rozšíření scanují přes všechny pásma a tím se scanování výrazně zpomalí.

Radiostanice PMR

Známé "péemerky" jsou dalším druhem stanic, spadajících pod Všeobecné oprávnění. Název pochází ze zkratky "PMR" - Personal Mobile Radio. Stanice mají výstupní výkon max. 0,5W a povinně pevnou, neodnímatelnou anténu. Podle staršího všeobecného oprávnění VO-R/3/07.2007-13 používají kmitočtový rozsah 446,0 až 446,1MHz, ve kterém je 8 kanálů s roztečí 12,5 kHz. Kmitočty kanálů jsou posunuty tak, aby jejich středy byly vždy 6,25 kHz od začátku a konce pásma podle této tabulky:

Číslo kanáluKmitočet MHz
1 446,006.25
2 446,018.75
3 446,031.25
4 446,043.75
5 446,056.25
6 446,068.75
7 446,081.25
8 446,093.75

Drtivá většina stanic je naprogramována na osm kanálů podle staršího VO.
Dnes už platí nové VO-R/3/6.2016-9, které rozšiřuje rozsah na 446,0 až 446,2MHz, kde je šestnáct "analogových" kanálů podle následující tabulky:
Číslo kanálu Kmitočet MHz
1 446,006.25
2 446,018.75
3 446,031.25
4 446,043.75
5 446,056.25
6 446,068.75
7 446,081.25
8 446,093.75
9 446,106.25
10 446,118.75
11 446,131.25
12 446,143.75
13 446,156.25
14 446,168.75
15 446,181.25
16 446,193.75

I digitální provoz je povolen v celém rozsahu 446,0 - 446,2MHz. Kanálová rastr je buď 12,5kHz, kdy je stejný s analogovými stanicemi, nebo 6,25kHz, kdy je první kanál 446,003125MHz a další přidané kanály jsou vloženy jako "půlkanály". Prozatím je to však možnost spíš teoretická, drtivá většina PMR stanic jsou stále jednoduché levné osmikanálové stanice s NFM a jak se projeví digitální stanice se uvidí až po jejich větším rozšíření.

U lépe vybavených stanic PMR, dnes se dá říci že téměř u všech mimo těch nejlevnějších, se výrobci zmiňují o tzv. "subkanálech". Bývá jich většinou 38. U uživatele to může vzbudit dojem, že se jedná o nezávislé "podkanály". To ale není pravda - všechny PMR stanice mají jen výše zmíněných 8 nebo 16 kanálů! Těmi subkanály je ve skutečnosti míněná tzv. selektivní volba typu CTCSS. Je to systém zjednodušeně převzatý z profesionálních radiostanic. K vysílanému signálu se přidá trvalý tón o kmitočtu, který nevadí v reprodukci. Při poslechu je potom většinou v signálu slyšet jako slabé vrčení nebo bručení, s kmitočtem který je závislý na nastaveném subkanálu. Na něj reaguje dekodér v druhé stanici - pokud je zachycen signál obsahující správný tón, stanice se otevře. Pokud ne, stanice je zticha, i když je jinak signál dostatečně silný. Přesto že se tedy o "subkanálu" vlastně nedá mluvit a technicky je to výraz nesprávný, pro zjednodušení ho budu dál používat. A co to v praxi znamená?
Stanice nemá subkanály, nebo je má vypnuté:


Stanice má zapnutý určitý subkanál:
Všechny stanice na jednom kanálu, bez ohledu na to jestli mají nebo nemají zapnutý nějaký subkanál, se vzájemně ruší a nemohou vysílat ve stejnou chvíli!
Proto je po delší přestávce ve vysílání před navázáním spojení vhodné stisknout tlačítko "monitor" a krátkým poslechem ověřit, zda už kanál není obsazen jinou stanicí, kterou kvůli zapnutému subkanálu neslyšíme.

V následující tabulce jsou vypsány jednotlivé kmitočty selektivní volby CTCSS, používané u PMR stanic:

Číslo CTCSS subkanáluKmitočet Hz
1 67,0
2 71,9
3 74,4
4 77,0
5 79,7
6 82,5
7 85,4
8 88,5
9 91,5
10 94,8
11 97,4
12 100,0
13 103,5
14 107,2
15 110,9
16 114,8
17 118,8
18 123,0
19 127,3
20 131,8
21 136,5
22 141,3
23 146,2
24 151,4
25 156,7
26 162,2
27 167,9
28 173,8
29 179,9
30 186,2
31 192,8
32 203,5
33 210,7
34 218,1
35 225,7
36 233,6
37 241,8
38 250,3

Problém se "subkanály" může vzniknout při použití radioamatérských stanic na PMR pásmu, protože část CTCSS subtónů u radioamatérských a profesionálních stanic je odlišná od PMR stanic. Navíc se u nich neznačí jako číslo "subkanálu", ale přímo kmitočet subtónu.

U některých PMR stanic existuje i možnost "rozšíření" podobně jako u CB. Většinou se ale jedná o pásmo LPD (Low Power Device), kde je 69 kanálů v rozsahu 433,075 až 434,775 MHz s výkonem 10 mW. Někdy dokonce prodejci neznalí problematiky prodávají místo PMR přímo LPD stanice. Toto pásmo u nás není povoleno! Některé LPD kanály se přímo kryjí s direktními kmitočty amatérského pásma. Radioamatéří tak můžou takovou stanici legálně používat, ostatní ne.

Další úskalí je v používání radioamatérských stanic v PMR pásmu. Pro uživatele je to často nejjednodušší cesta, jak se dostat k "šestnáctikanálové" stanici. Tím ale vznikají dva problémy. Prvním je neplnění platného VO v požadavku na výstupní výkon maximálně 0,5W a pevně namontovanou, neodnímatelnou anténu. Radioamatérské stanice mají anténní konektor a výkon často až do 5W. Pokud má ale uživatel rozum a použije snížený výkon v řádu okolo 1W, nic hrozného se nejspíš nestane. Druhým problémem je použití nějlevnějších čínských stanic, např. typu Baofeng. Ty jsou v některých státech dokonce zakázány kvůli nečistému výstupnímu signálu s obsahem nežádoucích, parazitních kmitočtů. Uživatel tak může způsobit rušení jiných radiokomunikačních služeb. Další problém může být se stanicemi původně vyrobenými pro jiné regiony než je Evropa, naprogramovanými na jiné kmitočty.

Společné kmitočty

Jsou další, trochu méně známou možností k vysílání bez nutné vlastní licence. Někdy se také označují jako "sdílené kmitočty". Jejich vznik se datuje od roku 1994. Princip je ve volném použití vybraných kmitočtů z profesionálních pásem. Podle aktuálně platného Všeobecného oprávnění VO-R/16/05.2020-6 si může kdokoliv koupit profesionální radiostanici s předepsanými parametry, prodejcem nechat naprogramovat tyto společné kmitočty a legálně používat. Podmínkou je že to musí být pouze ruční stanice s prutovou nebo pendrekovou anténou a s výkonem 1W nebo 5W podle toho co je povoleno pro příslušný kmitočet. Vozidlové a stacionární stanice nebo antény jsou zakázány. Podobně jako u CB a PMR ale i zde musí uživatelé počítat s tím že je může slyšet kdekdo a že se můžou s jinými uživateli vzájemně rušit.
Praxe je trochu jiná, těžko říct zda šlo o kouzlo nechtěného nebo o záměr. Mezi lidmi je velké množství vyřazených profesionálních radiostanic a společné kmitočty se staly vítanou možností, jak je používat bez rizika postihu. I tak je to vlastně nelegální, protože jde zpravidla o stanice upravené podomácku. V každém případě ale došlo k tomu, že vlastníci těchto radiostanic se přesunuli na sdílené kmitočty a "nelezou do zelí" jiným profesionálním službám. Všichni jsou tak vlastně spokojeni a je to lepší než kdyby "sdílenky" neexistovaly. Společné kmitočty jsou v následující tabulce:

Kmitočet Výkon
34,050 MHz1W
34,075 MHz1W
34,150 MHz1W
34,175 MHz1W
77,025 MHz1W
77,050 MHz1W
77,075 MHz1W
77,100 MHz1W
77,725 MHz1W
78,000 MHz1W
81,725 MHz1W
81,750 MHz1W
172,650 MHz5W
172,725 MHz1W
172,950 MHz5W
172,975 MHz5W
173,050 MHz1W
442,200 MHz5W
442,225 MHz5W
442,250 MHz5W
442,275 MHz5W
448,490 MHz5W
448,570 MHz5W
448,610 MHz5W
449,770 MHz1W
449,810 MHz1W

V tabulce jsou jen kmitočty určené pro běžný fonický provoz, existuje ještě několik dalších kmitočtů vyhrazených pro přenos dat. Podrobnosti si případný zájemce jistě vyhledá na stránkách ČTÚ, stejně jako další Všeobecná oprávnění - namátkou pro obecní rozhlasy BMIS, bezdrátové telefony CT0, WiFi modemy, rádiové řízení modelů, apod.

V minulosti existovaly až do roku 2006 povolené sdílené kmitočty i v pásmu 45MHz, lidově nazývaném "šestimetr". Šlo o kmitočty 45,050 MHz, 45,075 MHz, 45,100 MHz, 45,125 MHz, 45,150 MHz, 45,175 MHz. Využívali je často nejen majitelé radiostanic řady VXW a PR, byly vhodné i pro vojenské RF10. Tyto kmitočty už jsou dnes zrušeny a jejich použití je nelegální!Pásma pro radioamatérské vysílání

Zde je možné vysílat pouze s radioamatérským povolením - licencí. Poslouchat je samozřejmě možné bez omezení. Asi nejznámějšími i mezi laiky jsou pásma 145 MHz ("dvoumetr") a 435MHz ("sedmdesátka").

Pásmo 145 MHz

Používá kmitočty v rozsahu 144 až 146 MHz. Základní rozdělení pásma je v následující tabulce:

Kmitočet MHz Použití Poznámka
144,000/144,150 CW
144,000/144,035 EME
144,050 volací CW kmitočet
144,150/144,500 SSB
144,300 volací SSB kmitočet
144,500/144,850 všechny druhy provozudigitální provoz
144,500 volací SSTV kmitočet
144,600 volací RTTY kmitočet
144,700 volací FAX kmitočet
144,850/144,9625 majáky
144,975/145,1875 vstupy převaděčů NFM rastr 12,5kHz, výstupy +0,6MHz
145,200/145,5625 simplexní kanály NFM rastr 12,5kHz
145,500 volací kmitočet NFM
145,575/145,7875 výstupy převaděčů NFM rastr 12,5kHz, vstupy -0,6MHz
145,800/146,000 družicová komunikace


Pásmo 435 MHz

Používá kmitočty v rozsahu 430 až 440 MHz. Část pásma je sdílená s jinými službami, především v úseku 433 - 435MHz s různými dálkovými ovladači a podobnými zařízeními o malém výkonu a dosahu. Základní rozdělení pásma je v následující tabulce:

Kmitočet MHz Použití Poznámka
430,975/431,825vstupy NFM převaděčů rastr 25kHz, výstupy +7,6MHz
432,000/432,150CW
432,150/432,500SSB
432,500/432,800lineární převaděče
432,800/432,990majáky
433,400/433,575simplexní kanály NFM rastr 25kHz
433,600/434,575všechny druhy provozu
435,000/438,000družicová komunikace
438,575/439,425výstupy NFM převaděčůrastr 25kHz, vstupy -7,6MHz

Zpět